Over

Over dochter van de aarde

De naam Dochter van de Aarde komt vanuit de verbinding die ik voel met het grotere geheel van de aarde. We zijn allen kinderen van de aarde, gemaakt uit haar stof (en het licht van de bron). Een wezenlijk onderdeel daarvan is de diversiteit van al wat daarop leeft, waaruit mijn motto voortvloeit: hoe mooi zou het zijn als we allemaal ons talent leven?!

Als dochter van de aarde lever ik, Susan van Soest, een bijdrage aan een wereld waarin mensen gelijkwaardig hun talenten (kunnen) leven, vanuit innerlijke drijfveren en waar we als gemeenschap echt behoefte aan hebben. Ont-wikkeling van de mens als mens staat hierin centraal.

Binnen Dochter van de Aarde breng ik mijn academische en spirituele achtergrond samen. Mijn academische achtergrond is in Toegepaste Onderwijskunde, afgestudeerd 2003 bij Kitty Kwakman en Josef Kessels. In mijn studietijd ben ik o.a. actief geweest bij de studentenvakbond en het toneelvereniging. Opkomen voor gelijkwaardigheid, kwaliteit, diversiteit en expressie zat er toen ook in. Het “toegepaste” in de naam van de opleiding geeft de praktische benadering weer. Samen kijken we hoe beleid handen en voeten kunnen geven op een manier die jou, en je kaders, past.

Mijn spirituele achtergrond kent een aantal draden. De eerste is priesteres van de godin. Essentieel van dit pad is het vertrouwen dat we allemaal een goddelijke kern hebben die een menselijke ervaring opdoet. Ik voel me sterk verbonden met het sjamanisme van Noord-West Europa, dat naast een rituele bedding vooral gaat over contact met het land waarop we leven. Uit deze eerste twee is jaren geleden de naam Dochter van de Aarde ontstaan. Een derde essentieel onderdeel is reiki. Naast het zichtbare van reiki in behandelen van anderen is reiki een innerlijk pad, waarin we ervaren dat we allen verbonden zijn en er op energetisch niveau geen verschil is tussen jou en mij.