Onderwijs

Onderwijskundig advies/ didactische training

Als onderwijskundige ondersteun ik experts (onderzoekers, docenten, trainers) hun kennis en ervaring over te dragen. Vanuit analyse en intuïtie kijk ik wat bij jouw talent past en bij je doelgroep, zodat het voor jullie beiden effectief en efficiënt is. Iets wat ik automatisch meeneem, is hoe en waar energie stroomt en waar niet. Zonder oordeel observeer ik en van daaruit kijken we samen wat nodig en mogelijk is in jouw context.

De afgelopen 20 jaar heb ik in het hoger onderwijs gewerkt, en maak me snel de belangrijkste elementen van andere contexten eigen.

Mijn talent komt tot z’n recht in situaties waar het gaat om bewustwording, beweging en/ of leren. Situaties waarin creativiteit nodig is, maar ook praktisch handelen. Waar kaders aanwezig zijn, maar wel ruimte bieden. In situaties waarin samengewerkt wordt, ruimte is voor emotie, en mensen elkaar aanvullen in kwaliteiten en verantwoordelijkheden. Situaties waarin ik gezien word en ik mijn observaties kan delen. Situaties waarin vooraf niet alles vaststaat, maar lopende wijs ervaring kan worden opgedaan.

Nienke Gottenbos: Fijn om met Susan te sparren over mijn lesdagen! Ik liep vast omdat ik zoveel informatie over te brengen had, dat het noodgedwongen alleen maar ‘zenden’ werd. Aan het einde van de dag waren de studenten dan ook helemaal vol, en ik helemaal leeg… Susan heeft meegekeken op meerdere lagen: didactisch, sociaal, maar ook in de energie van de dag en in de groep. Ze heeft een heldere analyse gemaakt van wat er anders kon en heeft die met mij besproken en ook naar me gemaild. Samen met de tips voor interactie, rustpunten en energizers heeft iedereen nu energie over na een lesdag, inclusief ikzelf!

Concrete mogelijkheden:

  • Didactische training op basis van Engels- of Nederlandstalig materiaal dat je al hebt liggen, of met materiaal dat ik ontwikkel op basis van onderwijskundige inzichten en kaders van jouw organisatie of instelling. Training kan zowel voor beginnende trainers, docenten of promovendi zijn, ervaren docenten/ zij-instromers.
    Denk ook aan training ter ondersteuning van specifieke doelen zoals een implementatie van een onderwijsvernieuwing of ter voorbereiding op een accreditatie. Lees hier meer over mijn ervaring.
  •  Coaching van docenten, trainers of opleidingsdirecteuren op het ontwerp van de training, het vak of de opleiding op effectief en efficiënt inrichten voor zowel de lerende als jezelf, en het uitvoeren daarvan.
  • Ook kan ik een in-house workshop geven rond herkennen waar je blij van wordt (talent herkennen), hoe dat kan inzetten en hoe dat ook je bril naar een ander vormt. Meer hierover bij talententrajecten.

Graag maak ik binnen training gebruik van cases uit de instelling, of soms uit de training zelf (teach what you preach). Ook nodig ik docenten graag uit stil te staan bij hun motivatie en verantwoordelijkheid: verdiepen en verduurzamen hoe hun hart voor onderwijs klopt door reflectie (ook a.h.v. de onderwijsvisie van de instelling) en te kijken naar waar ze energie van krijgen, en hen uitdagen studenten uit te nodigen na te denken over wat zij de wereld brengen gekoppeld aan hun vak. Focus op ontwikkelen als mens i.p.v. alleen behalen van toetsen en een diploma. Contact tussen docent en student is essentieel voor goed onderwijs, naast gebruik van (digitale) leermiddelen aansluitend bij duidelijke en werkbare doelen, die op zinvolle wijze getoetst worden. De constructive alignment binnen vakken en opleidingen moet kloppen.

Meer over mijn ervaring als onderwijskundige…

Ruim vijf jaar heb ik de promovendi van Tilburg School of Economics en Management getraind. Zij stapten vaak direct vanuit de schoolbanken ervoor. Hun ervaring als student is waardevol en tegelijk vertaalt zich dit niet zomaar naar de grote groep. De training bestond uit onderwerpen als “hoe overleef ik…”, hoe structureer je een onderwerp, hoe stel je het leren van de student centraal (incl. leerdoelen en vragen stellen), wat is mijn verantwoordelijkheid en wanneer vraag ik om hulp van iemand die me ook beoordeeld. Ook meer senior docenten heb ik mogen coachen op hun didactische vaardigheden. Mijn insteek is altijd gericht op contact maken met studenten vanuit eigen kwaliteit en plezier binnen (noodzakelijke) kaders vanuit de opleiding. Hoewel leren en motivatie van de student door veel meer bepaald wordt, heb je hier als docent direct invloed op!

 

Ben Vollaard: Susan heeft als onderwijskundige bijzonder nuttige feedback gegeven op m’n cursus aan de Universiteit Tilburg. Hoe zet je een quiz op de beste manier in? Hoe ga je om met een student die wel heel veel vragen stelt? Het waren suggesties die op mij en m’n cursus waren toegesneden. Daar kon ik echt wat mee!

Ter voorbereiding van twee accreditaties heb ik docenten en opleidingsdirecteuren ondersteund bij het aanpassen van hun toetsmateriaal. Menig gesprek over leerdoelen en toetsmatrijzen van vakken en opleidingen heb ik gevoerd, waarbij het elke keer weer een uitdaging was deze zo bruikbaar mogelijk op te stellen en docenten/ opleidingsdirecteuren te ondersteunen in hun ontwikkeling op dit gebied.

Gewoon omdat het gaaf is om te delen: afscheid nemen bij Tilburg School of Economics and Management (2010 – april 2023) wilde ik ook op eigen wijze doen. Dit werd de vorm van een afscheidswerkcollege, met als onderwerp “opvoeden in universitair onderwijs”. Wat was dat genieten! Zo’n vijftig mensen, secretaresses, trainers, onderwijs coördinatoren, hoogleraren, opleidingsdirecteuren en andere academici samen discussiërend. Mijn doel om nog wat mee te geven was bereikt! Evenals trouw zijn aan mezelf door te starten met een adem oefening in cirkel en om stilte te vragen met mijn drum.